Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś tzw. kupującym uprzywilejowanym, czyli konsumentem lub osobą fizyczną, dla której umowa, jaką z nami zawarłeś, jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego – co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni,, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres bok@szachrajka.pl

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Zwracany towar zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul. Wiejska 51A, 85-458 Bydgoszcz, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Dokonane przez Ciebie płatności zwrócimy Ci niezwłocznie na zasadach wskazanych w Regulaminie sklepu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Jeśli nie zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy od Ciebie towar – możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jego odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według Twojej specyfikacji lub służący zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sklepu.

Link do formularza zwrotu oraz wysyłki. Formularz zwrotu

...

Reklamacje

Poniższe treści mają zastosowanie do tzw. kupującego uprzywilejowanego. Jeśli nim nie jesteś, zajrzyj do naszego Regulaminu sklepu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat reklamacji. W przypadku gdy niewłaściwie zrealizujemy zawartą z Tobą umowę, masz prawo złożyć reklamację – najlepiej na adres e-mail: bok@szachrajka.pl lub drogą pocztową na adres ul. Wiejska 51A, 85-458 Bydgoszcz. Co do zasady, ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

Na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta możesz w takiej sytuacji żądać: a) wymiany towaru lub b) naprawy towaru.

W niektórych przypadkach możesz też: a) odstąpić od umowy lub b) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

Szczegóły w tym zakresie znajdziesz w naszym Regulaminie sklepu.